,,ИМАМЕ ПРАВО НА СРЕЌНО ДЕТСТВО"

Преку реализација на овој проект учениците треба да се здобијат со знаења за правата на децата, да прифатат еднаков однос кон другите без разлика на сличностите и разликите, да согледаат дека изведувањето активности соодветни на своите способности и интереси причинува задоволство и среќа, да го искажат својот талент при литературно и ликовно творење, да стекнат вештини за изработка на постери покажувајќи на тој начин дека сите имаат право на среќно детство без разлика на нивните различности.

Latest updates