Twinnime keeletunnid põnevamaks!

Oktoobrist aprillini kestev multiprojekt, mis annab õpilastele ja õpetajatele võimaluse muuta oma võõrkeeletunnid põnevamaks. See on hea võimalus rakendada võõrkeeletundides muutuva õpikäsituse põhimõtteid. Multiprojektiga saate ühineda teile sobival ajal oktoobrist aprillini ning lahendada erinevaid põnevaid ülesandeid rakendades nii meeskonna-, suhtlemis- kui ka digipädevusoskusi.

Latest updates