Multiprojekt 2019/20 - Tvinnime sõpradeks!

twinspace-logo

Projekti käigus tutvutakse uute eTwin-sõpradega ja tutvustatakse ennast ning oma õpikeskkonda/ kodukohta. Läbi erinevate tegevuste ja tehnoloogiliste vahendite kasutamise arenevad õpilaste sotsiaalsed, digitaalsed jm oskused.

Latest updates