YAZAR OLMA YOLUNDA ŞİİR

Öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır. Türkçe Dersi Öğretim Programı; dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesini, diğer tüm alanlarda öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri edinmenin ön şartı olarak kabul etmektedir.Bu bağlamda projemizin ikinci etabında şiiri merkeze alıyor;okuma,yazma,anlama ve anlatım çalışmalarımızı bu merkezden hareketle geliştirmeyi ve çalışmalarımız sonucunda proje ortaklarımızla ortak bir şiir kitabı çıkarmayı hedefliyoruz.

Latest updates