Lepší a tolerantnější svět

Cílem projektu je představit a přiblížit některý ze solidárních projektů nebo organizací věnující se solidaritě a vzájemné pomoci ve společnosti na úrovni mezinárodní nebo regionální a následně připravit a prezentovat vlastní aktivitu se solidárním zaměřením. Poté bude následovat vzájemná evaluace.

Latest updates