Kapitán FIN

twinspace-logo

Projekt zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti s podporou využitia IKT hravou formou. V medzinárodných tímoch budú študenti z dvoch partnerských škôl objavovať ostrovy, kde budú mať možnosť preskúmať vybrané témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti.

Latest updates