Innovative Methods & Good European Practices

twinspace-logo

Проектът " Повишаване качеството на образователния процес чрез иновативни методи и европейски практики" е по Програма „Еразъм+”, сектор „Училищно образование”, Ключова дейност 1, Образователната мобилност за учители с цел обучение. Осем преподаватели ще се включат в структурирани курсове и обучения в различни европейски образователни институции във Финландия, Ирландия, Италия и Испания с цел да се запознаят с иновативни образователни практики и с новите тенденции в дигиталното образование, както и усъвършенстване на педагогическите умения.

Latest updates