Genç Meteorologlar-Young Meteorologists

Our project, meteorological science axis; The aim of the course is to study the characteristics of weather events, formation processes, effects on human life and the emergence of climates as a combination of meteorological processes, their characteristics and global climate change and to create awareness among students on these issues. Projemiz, meteoroloji bilimi ekseninde; hava olaylarının özellikleri, oluşum süreçleri, insan hayatına etkileri ile meteorolojik süreçlerin bileşkesi olarak iklimlerin ortaya çıkışı, özellikleri ve küresel iklim değişimi konularında çalışma yapmak, bu konularda öğrencilerde farkındalık yaratmak üzere oluşturulmuştur.

Latest updates