Kim będę, kiedy dorosnę?

Projekt dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia jest jednym z zadań szkoły. Chcemy poprzez projekt ułatwić uczniom poznanianie siebie, własnych zdolności, pasji i zainteresowań, a także zwiększyć ich motywację do działania. Chcemy przygotować uczniów do planowania, realizacji i terminowego wywiązywania się z podjętych obowiązków. Dzięki projektowi, uczniowie będą mieli okazję poznać niektóre zawody oraz opisać ich specyfikę. Odegrają różne role zawodowe w zabawie. Będą uczyć się podejmowania decyzji.

Latest updates