Coded for good behavior

Będziemy kodować bez użycia komputerów. W systemie 0-1 opracujemy zakodowane graficznie zasady dobrego zachowania w klasach. Partnerzy nawzajem "rozkodują" swoje regulaminy, aby utrwalić reguły wzorowego zachowania i podstawy programowania. We will code without using computers. In system 0-1 we will establish graphically coded rules of good behavior in classes. Partners mutually "decode" their regulations to consolidate the rules of exemplary behavior and the basics of programming.

Latest updates