Educational leadership and administration is your obligation to participate in transformation of interpersonal communication and education for new generations.

Projekt je usmjeren razvijanju vještina djelatnika stručne službe škole te učitelja koji su nositelji promjena kako u školi tako i učitelja izvan Osnovne škole Hovati. Projekt je otvoren u svrhu održivosti, diseminacije i implementacije projektnih rezultata u obrazovni proces, a u svezi istoimenog Erasmus+ K1 projekta. Potrebe i ciljevi su prepoznati i usustavljeni kroz dvije točke koje su iskazane i u Europskom razvojnom planu Škole. 1. Razvoj vještina upravljanja i provedba promjena u odgojno-obrazovnoj ustanovi 2. Razvoj vještina upravljanja i poduzetničkog razmišljanja Cilj projekta je osnaživanje tima koji će svojim utjecajem i mogučnošću provedbe promjena potaknuti učitelje i učenike ka održivom razvoju, poduzetništvu, primjeni digitalnih sadržaja te kreativnosti, ali i vrednovanju svoga rada, a sve u svrhu razvoja odgovornog i poduzetnog pojedinca, aktivnog građana 21.stoljeća.

Latest updates