Comori ale spiritualității românești 2019

Proiectul Național „Comori ale spiritualității românești 2019” are ca scop promovarea valorilor autentice ale spiritualității românești în rândul elevilor şi al cadrelor didactice de la unităţi de învăţământ din diferite regiuni ale ţării. Organizatorii și-au propus să evidenţieze frumuseţea pământului românesc şi să-i educe pe tineri în spiritul protejării acestuia, prin implicarea în activităţi de ecologizare a mediului. Un alt deziderat al proiectului este acela de a cultiva interesul pentru cultura şi istoria poporului român, prin prezentarea unor informaţii din domenii precum: geografie, literatură, artă, religie, folclor, prin organizarea unor simpozioane şi vizitarea unor obiective turistice reprezentative.

Latest updates