Ortograficzna wyprawa

twinspace-logo

Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Realizacja projektu przewidziana jest na trzy miesiące : wrzesień, październik, listopad. Głównym jego założeniem jest podniesienie sprawności ortograficznej uczniów oraz wytworzenie motywacji do nauki ortografii. Projekt jest zgodny z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego. W trakcie realizacji projektu uczniowie przeniosą się do bajkowej krainy, w której rządzi królowa Ortografia. Na Krainę Ortografii podstępnie napada Zgrzyt Ortograf wraz z armią byków ortograficznych. Z Komnaty Tajemnic wykradają kufry z tajemnicami królowej i ukrywają je w różnych miejscach owej krainy. Królowa wzywa na pomoc uczniów. Ich zadaniem jest odnaleźć kufry oraz zaszyfrowane do nich klucze, odczytać tajemnice i stanąć do walki z armią Zgrzyta Ortografa poprzez wykonywanie różnorodnych zadań. Zadania będą wymagały aktywności uczniów ze wszystkich obszarów edukacji. Uczniowie będą pisali, wypowiadali się, tworzyli opowieści, wypowiedzi pisemne, liczyli, rozwiązywali zagadki i zadania tekstowe. Będą również kodowali, rysowali, śpiewali, a także grali w gry interaktywne i towarzyskie oraz bawili się. Będą pracować w zespołach klasowych oraz międzyszkolnych wykonując zadania zaprojektowane przez nauczycieli oraz siebie. Poznają nowe narzędzia TIK. W trakcie pracy nad projektem zostawiamy margines zadań związanych z pomysłami oraz zainteresowaniami uczniów.

Latest updates