SUPER hrdinové OZOBOTI

Tento projekt má za cíl zpopularizovat využití ozobotů v zapojených školách, vzbudit důvěru učitelů k účelnému využití robotických hraček při výukovém procesu. Tento projekt je pro zapojené školy vstupní branou do světa kódování a programování napříč předměty. Měl by odbourat obavy některých českých učitelů z eTwinningu, který plyne především z jazykové bariéry. Z tohoto důvodu propojuje pouze české školy. Našim cílem je nově zapojit dva pedagogy z každé zúčastněné školy, kteří doposud neměli zkušenosti s eTwinningem a stát se v rámci tohoto krátkého projektu i jejich mentory v oblasti eTwinningu, online IT tools a robotiky. Věříme, že tento projekt bude úspěšný a stane se pro zapojené školy vstupní branou do podobného projektu v mezinárodním prostředí.

Latest updates