Kroz različitost do izvrsnosti

Projekt Osnovne škole Bedekovčina, ''Kroz različitost do izvrsnosti'' traje 24 mjeseca (rujan 2018. – rujan 2020.). Odobren je od strane Nacionalne agencije kao KA1 projekt. U prvoj projektnoj godini 7 sudionica odlazi na mobilnosti u četiri zemlje EU, nakon čega, u drugoj godini slijedi implementacija, diseminacija te evaluacija projektnih rezultata. Najvažniji cilj ovog projekta i timske mobilnosti je osposobljavanje i usavršavanje učitelja i stručnih suradnika, kako na području novih metodičkih i didaktičkih principa te inovativnih metoda u poučavanju, tako i na području multikulturalnosti, komunikacijskih vještina i primjeni učinkovitih metoda rješavanja i suzbijanja neprihvatljivih ponašanja, konflikata i sukoba među sudionicima odgojno – obrazovnog procesa.

Latest updates