Σπήλαια, γεωπάρκα, γεωποικιλότητα και ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Το έργο αφορά σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο εθνικό θεματικό δίκτυο σχολείων «Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες» του ΚΠΕ Ανωγείων. Οι περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων θα μπορούν να επικοινωνούν, να αναρτούν το υλικό τους και να οργανώνουν κοινές δραστηριότητες. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών θα ενισχύσει την ευγενή άμιλλα και θα βοηθήσει στη δημιουργία κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή τους.

Latest updates