MATEMATİK ELİMDE (math in my hand)

Matematiği somutlaştırarak öğretmeye çalışan birçok öğretim yöntemi popüler hale gelmeye başladı. Ülkemizde de uygulanmaya başlanan yeni matematik öğretim programıyla matematikteki kavramları elden geldiğince somut kavramlara benzeterek öğrencilerin ön yargılarını yıkmaya çalışıyoruz. (Many teaching methods that try to teach mathematics have become popular. With the new mathematics curriculum that is being implemented in our country, we try to demolish students' prejudices by simulating the concepts in mathematics as concrete as possible)

Latest updates