I'M NOT THE PERSON İN THE MİRROR

Dünya eğitim sistemin yoğun bir şekilde meşgul eden okul içi şiddete yönelik hazırlanan bu proje ile katılımcı okullarımızda öğrenim gören şiddet eğilim sergileyen veya bu tip olumsuz tutumlara maruz kalan öğrencileri mevcut eğitim sistemine kendi yetenekleri be inanmışlıkları ile tekrar kazandırmayı amaçlıyoruz. Öğrenciler aslında kendilerinin bu tür davranış sergilemede çok ta istekli olmadıklarını gerçekte akranları gibi gelişim düzeyine sahip olduklarını uluslararası platformda sanatsal aktivitelerle sunmayı planlamaktadırlar.

Latest updates