Η μνήμη της Γεύσης

Το έργο “Μνήμη της Γεύσης” έχει ως βασικό στόχο την ανάκληση της μνήμης μας και τη μελέτη των πιάτων που απολάμβαναν οι πρόγονοί μας. Σκοπός της κάθε συμμετεχόμενης χώρας θα είναι η αναφορά στη διατροφή και στα ιδιαίτερα πιάτα των προγόνων μας, η διαπίστωση του κατά πόσο αυτά αποτελούν βάση για σημερινές μαγειρικές παρασκευές, ενώ μέσω κοινών δράσεων θα συγκρίνουμε τα συμπεράσματά μας με αναφορές στο παρελθόν αλλά και στη διατροφή του σημερινού ανθρώπου. Η αναδρομή θα ολοκληρωθεί με έρευνες γύρω από τη μεσογειακή διατροφή – η οποία έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως άυλη πολιτισμική κληρονομιά - και αποτελεί μια πολύτιμη, υγιή και βιώσιμη κληρονομιά και την οποία θα πρέπει να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Το δίκτυο σχολείων το οποίο θα δημιουργηθεί, θετικά διακείμενο απέναντι στον υγιεινό τρόπο μεσογειακής διατροφής, στόχο του θα έχει την προώθησή της μοναδικής αυτής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχο επίσης θα αποτελέσει μια παραγωγή της μελέτης μας χρησιμοποιώντας εργαλεία λογισμικού.

Latest updates