Malí programátori

twinspace-logo

Projekt Malí programátori sa zameriava na rôzne situácie v reálnom živote, ktoré sa dajú zobraziť, modelovať, kódovať alebo simulovať pomocou vhodných nástrojov IKT. Žiaci začnú kódovať pomocou blokového vizuálneho jazyka, ktorý im pomôže rozpoznať hlavné koncepty programovania ako zoradenie do postupnosti (sekvencie), slučky, podmienenú logiku a algoritmické myslenie. Budú kódovať v Scratch a zručnosti, ktoré získajú, použijú pri práci s robotmi. Aplikujú svoje schopnosti v oblasti programovania vytváraním hier, rozprávaním príbehov, konštruovaním a ovládaním robotov. Oboznámia sa s rôznymi aplikáciami a nástrojmi Web 2.0, budú konštruovať a programovať programovateľné stavebnice, ako aj robotické hračky. Osvoja si algoritmické myslenie a základné programovacie princípy. Realizácia projektu poskytne iným učiteľom a žiakom praktické nápady na začlenenie programovania a robotiky do vyučovania. Navrhneme a zostavíme ich využitie v jednotlivých predmetoch ročníkov 1. stupňa ZŠ.

Latest updates