BE KIND - BE COOL

twinspace-logo

Projekt spada v program Erasmus+ KA101. Izvedli bomo deset mobilnosti učiteljev, ki se bodo udeležili strukturiranih seminarjev v tujini. Na izobraževanju bodo pridobivali kompetence s področja medosebnih odnosov, novih učnih metod in oblik dela, sodelovalnega učenja, uporabe IKT pri pouku ter izboljšanju znanja angleškega jezika. Svoje znanje bodo razširjali na učence, ostale strokovne delavce, ki ne bodo šli na mobilnosti, strokovnim aktivom na šoli, na sosednjih šolah ter našim sedanjim in bivšim partnerjem v Avstriji, Španiji ... Vključili bodo tudi učence, starše, lokano skupnost ter preko eTwinninga vse, ki jih te teme zanimajo.

Latest updates