Math Is Fun

Prostřednictvím matematických her, hádanek, slovních úloh budou žáci rozvíjet své logické myšlení, schopnost spolupráce, budou se učit komunikovat nejen ve třídních skupinách. Žáci budou pracovat s ozoboty, čímž budou rozvíjet své IT dovednosti.

Latest updates