Čo vieš o vode a vzduchu?

Projekt je zameraný na spoluprácu dvoch slovenských škôl, ktoré budú pracovať na rôznych aktivitách zameraných na problematiku vody a vzduchu. Kľúčové slová: voda, vzduch, globálne otepľovanie, ozónová diera, kyslé dažde, čistiarne odpadových vôd

Latest updates