"Η τέχνη οδηγός μου, στις μέρες του κόσμου" Art project Day

twinspace-logo

Το έργο μας σχεδιάστηκε προκειμένου οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με γνώσεις, δεξιότητες, συναισθήματα, αξίες και στάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, έχοντας ως οδηγό, εργαλείο, αλλά και μέσο έκφρασης την Tέχνη, λαμβάνοντας έναυσμα από Παγκόσμιες Ημέρες που επιλέχθηκαν με γνώμονα τις δυνατότητες που προσφέρουν για παιδαγωγική αξιοποίηση.

Latest updates