O PROJEKTU

  • Tento projekt bude probíhat mezi dvěma mateřskými školami, českou a slovenskou. Děti se budou každý měsíc seznamovat s jedním světovým dnem, u kterého budou plnit různé aktivity. Děti budou s každým dnem seznámeny pomocí audio nahrávek v českém i slovenském jazyce. Děti se tímto způsobem seznámí s cizím jazykem, zkusí si samy přeložit obsah nahrávky a pomocí nahrávky v mateřském jazyce si zkontrolují, jestli rozuměly správně. Cílem tohoto projektu je spolupráce dětí mezi sebou navzájem, upevnění komunikačních dovedností, učení se práce ve skupině, seznámení se s moderními technologiemi a v neposlední řadě poznání kamarádů ze zahraničí, jejich jazyka, školy a kultury.

    Na každý mesiac  je vybraný jeden svetový deň, s ktorým sa deti zoznámia  a splnia k nemu určité aktivity a úlohy. Deti budú mať  možnosť pracovať s adio technikou pri nahrávaní odkazov, filmovaní a fotení.  Všetky výstupy budú vložené do priestorov pre spoluprácu - Twinspace, tak ab sa k ním partnerske školy mohli kedykoľvek vrátiť. Školy medzi sebou budú  komunikovať aj mailovou poštou, odkazmi v projektom denníku,ale aj klasickou poštou. V závere deti projekt zhodnnotia a vyjadria sa k aktivitám a ukončia ho.