Zvedavá včielka v jesennej záhrade

twinspace-logo

Náš projekt je krátkodobý s trvaním SEPTEMBER - NOVEMBER a je pre deti v predškolskom veku od 3 do 6 rokov. Tematický je zameraný na charakteristické znaky jesene. Maskotom projektu je „Zvedavá včielka“ sprostredkovateľka otázok, na ktoré deti budú hľadať riešenia. V projekte deti budú pozorovať, experimentovať a skúmať jesennú prírodu, spoznajú plody záhrady a ich úžitok, identifikujú zmeny počasia, farby okolitej prírody, spracujú svoje zážitky vo výtvarných, pracovných, hudobných a dramatických aktivitách. Včielka Bee –Bot ich bude sprevádzať a deti sa naučia základom kódovania. Naším úsilím je spolupracovať s partnermi v priestore Twinspace , vzájomne sa inšpirovať podporovať. Chceme, aby deti zažili radosť v navrhovaných aktivitách a spoznali nových kamarátov.

Latest updates