Gib na kubik

Projekt, ki temelji na gibanju predšolskih otrok v povezavi z ostalimi področji kurikula. Glavni namen projekta je opazovanje gibalnega razvijanja otrok v obdobju enega šolskega leta. V projekt bomo vključili tudi starše in stare starše.

Latest updates