Nasz projekt - plan pracy.

 • Projekt ma na celu:

  - rozwijanie u uczniów zainteresowania historią,

  - kształtowanie postaw patriotycznych,

  - wzmacnianie poczucia przynależności do małej i dużej Ojczyzny,

  - wzbudzanie u uczniów szacunku do historii polskiego narodu oraz ludzi walczących za naszą wolność,

  - poznanie sylwetki Józefa Piłsudskiego,

  - uhonorowanie Powstańców Warszawskich,

  - wzbogacanie wiedzy o Polsce.

  Plan pracy:

  1. Czerwiec-wrzesień

  1. Zapoznanie z projektem.

  2. Poznanie partnerów.

  3. Wykonanie wspólnej wirtualnej gazetki pt. "Polska - moja Ojczyzna". Na padlecie umieszczamy rysunki i kolorowanki wykonane przez dzieci, własne zdjęcia (nie kopiujemy z Internetu) itp (wg własnej inwencji, ale zgodnie z kolumnami).

  Podaję hasła do strony www.padlet.com

  Użytkownik: bohaterowie

  hasło:Monk79

  4. Udział w akcji "Wyślij kartkę do Powstańca".

  - Wykonanie w klasach kartek dla Postańców Warszawskich.

  - Wykonanie wspólnego albumu prezentującego kartki. Można podać nazwisko i pseudonim Powstańca, do którego wysłaliśmy kartkę. Podaję link do albumu, nie trzeba się logować. https://docs.google.com/presentation/d/1nIsRY-Y6I5kZnzimUTbfUnV7nvhtWYNasC6KZVgv-HY/edit?usp=sharing

  - Przesłanie ich do 2 października 2018 r. na adres (każda szkoła swoje):   

  FUNDACJA SENSORIA
  ul. Ołtaszyńska 7
  53-010 Wrocław
  BohaterON         
                                                                                                                                                                         

  Więcej na temat akcji: https://bohateron.pl/wyslij-kartke/

   

  2. Październik

  1. Śladami Józefa Piłsudskiego.

  -  Odkrywanie historii własnej miejscowości, gminy, regionu. Poszukiwanie miejsc związanych z Józefem Piłsudskim i odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wykonanie zdjęć lub rysunków tych miejsc.

  -  Zredagowanie 2- 3 zdań i dołączenie ich do wykonanych prac. Uczniowie, którzy nie umieją pisać, mogą nagrać wypowiedź na www.vocaroo.com i w postaci kodu QR lub innej, np linku dołączyć do pracy.

  - Wykonanie wspólnej prezenatcji. Podaję link do naszej prezentacji. Nie trzeba się logować. https://docs.google.com/presentation/d/1ShF-FRkgj2RSnnNRcCO6WEH_OhXL4am5LHWS52s2TvM/edit?usp=sharing

  2. Przygotowanie różnych quizów i gier dla współpartnerów, zamieszczenie linków na stronie.

  3. Zaprezentowanie rozwiązań przez poszczególne szkoły.

   

  3. Listopad.

  1. Lekcja śpiewania. Proponuję, abyśmy wspólnie zaśpiewali i nagrali hymn państwowy.

  I zw. - CA Kraków

  II zw. - Przedszkole Myszków

  III zw. - SP Jamnica

  IV zw.  - SP Obidza

   

  Proponuję wykorzystać stronę www.vocaroo.com, telefon lub jakieś inne narzędzie. Nagrać plik w formacie mp3 i zamieścić na stronie "Lekcja śpiewania".

  Nastepnie złączymy to w całość, w postaci jednego pliku.

  2. Bicie rekordu w śpiewaniu hymnu - 9 XI 2018 r. godz. 11.11. Dokumentacja dowolna.

   

  3. Ewaluacja.