Matematyka z Ozobotem

twinspace-logo

W projekcie łączymy utrwalanie umiejętności matematycznych z nauką kodowania i programowania. Uczniowie będą kodować swoje imiona w binarnym systemie zapisu informacji, czyli w takim, w jakim pracują komputery. Będzie również odkodowywanie obrazów i nauka programowania mini robota edukacyjnego Ozobot. Uczniowie opracują dla niego trasę, na której pojawią się zadania matematyczne. Zadania rozwiążą koledzy ze szkoły partnerskiej, a odpowiedzi przekażą ukryte w graficznych kodach QR. Czas realizacji: kwiecień - maj - czerwiec.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user