Από τον Γλυπτό Ποταμό στο μνημείο του Ιπποκράτη στη Λάρισα

twinspace-logo

Στις κεντρικές πλατείες της Λάρισας υπάρχει το έργο της κ. Γκόλαντα. Περιλαμβάνει ένα σύνολο σιντριβανιών και άλλων παρεμβάσεων στη διαμόρφωση της περιοχής. Ξεκινάει από την Πλατεία Ταχυδρομείου και καταλήγει στο Α Αρχαίο Θέατρο της πόλης. Το έργο αυτό έχει τον τίτλο Γλυπτός Ποταμός, συμβολίζει στη ροή του Πηνειού από τις πηγές του στα ορεινά και περιλαμβάνει πολλές αναφορές στο ιστορικό παρελθόν της πόλης και της Θεσσαλίας. Θα υλοποιήσουμε δραστηριότητες σχετικές με τα μνημεία, τα έργα τέχνης και το αστικό και φυσικό περιβάλλον που υπάρχει μεταξύ του Γλυπτού Ποταμού και του μνημείου του Ιπποκράτη στην ομώνυμη συνοικία.

Latest updates