Mesto a dedina, moja drahá krajina a moja materská škola v nej.

twinspace-logo

Projekt je zameraný na spoznanie partnerských krajín, na spoznanie školy, mesta, dediny, predstavenie zaujímavých a dominantných miest kultúrnych aj historických . Spoznáme symboly a jazyk partnerských krajín, zvyky a tradície jednotlivých kultúr.

Latest updates