The most important monuments in my place through time!

twinspace-logo

Učenici osnovnih škola će produbiti znanja o spomeničkom nasledju u svom kraju i upoznati spomeničko nasleđe iz drugih krajeva, kroz izradu prezentacija, turističkog vodiča i lente vremena spomeničkog nasleđa, razmenom svojih saznanja kroz video konferenciju i prezentaciju materijala sa ucenicima iz različitih škola i država. Prezentacije,vodič i lenta će biti urađene na maternjem i engleskom jeziku. Na taj način ćemo povezati više predmeta: maternji jezik, istoriju, geografiju, strani jezik, likovno i realizovati jednu od evropskih inicijativa razvijanju svesti da kulturna baština pripada svima nama.

Latest updates