KA102 2018_19 IES JOAN FUSTER

  • Dins d'aquesta pàgina fem un xicotet recull de les experiències que han suposat per a l'IES Joan Fuster el primer projecte de mobilitats tipus KA102 que s'ha desenvolupat al Centre dins el programa Erasmus+ de la Unió Europea. Tota la gestió de les sol·licituds i del desenvolupament d'aquest projecte, s'ha portat a terme amb les eines i suport del SEPIE, l'Agència Nacional per al programa Erasmus+

    Mobilitat d'alumnes i professors.

    Resultats de la mobilitat de professors

    Estada a les empreses d'acollida

    Vida a Montèlimar

    "En definitiva..." Conclusions sobre la visita.

     

    NOTA LEGAL

    "El proyecto "Interacción IES Joan Fuster-Lycée Les Catalins: de Sueca a Montélimar compartiendo experiencias" está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta pàgina web es responsabilidad exclusiva del IES Joan Fuster de Sueca y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida."