ΜΑΘΗΜΑ 4ο - ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ


  • Νεφέλωμα (αρχ. ελλ. Νεφέλη, από τη λέξη Νέφος), στην αστρονομία είναι ένα διαστρικό σύννεφο σκόνης, υδρογόνου, ηλίου και άλλων ιονισμένων αερίων.Τα νεφελώματα είναι χώρος γέννησης άστρων.

    Οι κλασσικοί τύποι νεφελωμάτων είναι οι εξής: