Cybercafé en français

twinspace-logo

Ve "francouzské internetové kavárně" bychom se chtěli seznámit s dětmi jiné zahraniční školy a francouzsky si předat vzájemné informace o sobě, o městě, kde žijeme, o tradicích naší země, o zajímavostech naší země apod. Chtěli bychom rozšířit slovní zásobu v daném jazyce, naučit se pracovat ve twinspaces a užívat různých programů například z: www.learningApps.org, www.kahoot.it, www.prezi.com, www.kizoa.com atd.. Na závěr by žáci vytvořili prezentaci ze získaných informací.

Latest updates