Pravidla hry

 • Hrajeme si s eTwinningem
  Celoroční hra k desátému výročí eTwinningu 

   

   

   

  Cíl hry: zábavnou formou propagovat aktivitu eTwinning v roce jejího desátého výročí, seznámit učitele a žáky s prostředím eTwinningu, motivovat učitele k využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce, zapojit nové školy a učitele do mezinárodní spolupráce on line a zároveň zvýšit povědomí učitelů a žáků o bezpečném využívání internetu a sociálních sítí.
  A především, bavit se a hrát si s eTwinningem, tak jako to již někteřá z nás dělají 10 let!
  Kdo se může zapojit: učitelé a žáci všech typů mateřských, základních a středních škol
  Doba trvání hry: hra bude zahájena 10. února 2015 při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu a zakončena dne 10. října 2015 na Národní konferenci eTwinning 2015.

   

  Průběh hry:
  Hra se skládá z deseti úkolů pro zapojené školy, které budou postupně zveřejňovány na webu www.etwinning.cz. a na tomto TwinSpace.
  Každý úkol bude mít svého koordinátora - ambasadora, který bude zúčastněným školám rádcem a podporou.
  Úkoly jsou koncipovány tak, aby byly splnitelné jak v MŠ, tak i v odborné střední škole a aby se na nich mohli podílet především sami žáci a studenti.
  Za splnění úkolu vždy obdrží školní tým jeden virtuální odznak, cílem je získat všech deset odznaků.
  Na webu eTwinning.cz  bude stránka se seznamem škol a dosaženými odznaky.
  Každý tým bude mít na webu školy vytvořenou sekci, kde bude sdílet výstupy - splněné úkoly. Všechny odkazy na weby škol a další výstupy budou zveřejněny i zde na TwinSpace.
  Do hry se školy budou moci zapojit po celou dobu jejího trvání, úkoly bude možno plnit i zpětně.