Pohádky v ročních obdobích

twinspace-logo

Praktickými aktivitami seznámit děti s procesem vzniku knih. Naučit děti vytvořit krátký příběh (pohádku) vztahující se k ročním obdobím a doplnit ho vlastními ilustracemi. V procesu realizace rozvíjet u dětí slovní zásobu, fantazii a představivost. Naučit je spolupráce, respektování názoru druhého, umět se podřídit názoru skupiny. Seznámit děti s pojmy: autor, spisovatel, ilustrátor, vydavatel,... Seznámit se s výrobou knihy, papíru, tiskem atd. Pomocí prostředků ICT zachytit a zpracovat všechny aktivity spojené s jejich realizací. Vytvoření společné česko-slovenské knihy pohádek. Doba trvání: 10 měsíců (září - červen) Věk: 4 - 6 let

Latest updates