Penpal - priateľ na dopisovanie

twinspace-logo

Vzájomne sa spoznať. Vymieňať si informácie o škole, študentoch, meste, krajine, či o svojich záľubách. Získavať informácie o iných krajinách a životných štýloch a priateľstvá. Zrealizovať výmenu klasických papierových listov, prípadne darčekov. Precvičiť si anglický jazyk pri písaní, prácu na počítači v rámci informatiky.

Latest updates