eЛабораторија

У средњим школама у Републици Србији, све је већи број ученика који похађају наставу по Индивидуалном образовном плану (ИОП1 или ИОП2). Наставни предмети Хемија и Техника рада у лабораторији, на образовном профилу Прехрамбени техничар, подручје рада Производња и прерада хране, имају у оквиру наставних планова лабораторијске вежбе. Пројекат даје пр...

Project Journal


  • 1. недеља (14.октобар 2017.год.-20. октобар 2017.год.):
    За прву недељу пројекта је предвиђено да се учесници пројекта међусобно упознају и представе путем форума као и да на страници предсвае своју школу);
    2. недеља пројета (21.октобар 2017.год.-27. октобар 2017.год.):
    - Posted by Biljana Marić, 11.10.2017