eЛабораторија

twinspace-logo

У средњим школама у Републици Србији, све је већи број ученика који похађају наставу по Индивидуалном образовном плану (ИОП1 или ИОП2). Наставни предмети Хемија и Техника рада у лабораторији, на образовном профилу Прехрамбени техничар, подручје рада Производња и прерада хране, имају у оквиру наставних планова лабораторијске вежбе. Пројекат даје приказ извођења лабораторијских вежби уз употребу ГЕЛП апликације у раду са ученицима који наставу похађају по Идивидуалном образовном плану са измењеним исходима и стандардима (ИОП2).

Latest updates