Příroda čaruje

twinspace-logo

Tento projekt je zaměřený na roční období a přírodu, je realizován školami z České republiky a Slovenska a je naplánován na celý školní rok. Do projektu jsou zapojeni žáci z 2. třídy. Všechny aktivity budou postupně zveřejňovány na Twinspace a také na webových stránkách školy. Klíčová slova: příroda, roční období, zvyky, tradice, prvouka.

Latest updates