Kniha není nepřítel

twinspace-logo

Tento projekt je realizován žáky z 1. stupně v České republice a na Slovensku. Je věnovaný základním literárním pojmům, se kterými se žáci setkávají v hodinách mateřského jazyka. Projekt je naplánován na školní rok 2017/2018. Průběžně budou jednotlivé výstupy zveřejňovány v Twinspace a na webových stránkách zapojených škol.

Latest updates