SLAVIT - Slovensko v naravoslovje treh dežel

twinspace-logo

S projektom SLAVIT želimo v trikotniku skupnega prostora SLovenije, AVstrije in ITalije razvijati kakovostnejše poučevanje naravoslovja in s tem gimnazijcem omogočiti kakovostno in uporabno naravoslovno znanje, ki ga bomo razvijali z metodami projektnega dela in kritičnega razmišljanjem. Načrtujemo naslednje mednarodne aktivnosti poučevanja in učenja: Voda in hrana za trajnostni razvoj, Trajnostni razvoj skozi naravoslovno geografske značilnosti koroške regije in Voda od Glinščice do Štivana. V projektu bomo razvijali naravoslovne delavnice, oblikovali skupen Vodnik v štirih jezikih, slovar naravoslovnih izrazov in mape učnih dosežkov vključenih dijakov.

Latest updates