Základní informace

 • Oslavme společně 20 let evropských programů v ČR, jejichž nedílnou součástí je i eTwinning. eTwinningová kampaň zacílená na zábavu, sdílení uvnitř komunity odstartovala na Národní konferenci eTwinning a Erasmus + v roce 2017. Přidejte se a vezměte eTwinningové panenky do světa!

   

  Kdy?

  Start na Národní konferenci eTwinning 2017 v Olomouci, do cíle dorazíme za rok opět na Národní konferenci eTwinning 2018. Zapojit se můžete kdykoliv v průběhu kampaně.

  Kdo?

  Všichni, pro koho je eTwinning určen.

  Jak?

  1. Vyplňte registrační formulář, přidáme vás na mapu zapojených škol.

  2. Vytvořte panenku, ať už látkovou, nebo elektronickou a vložte její fotografii do Galerie panenek na tomto TwinSpace.

  3. Vezměte panenku do vašeho projektu nebo vaší partnerské země, vytvořte z náštěvy komiks o maximálně 9 obrázcích (celý komiks 1 strana A4) a sdílejte jej s námi.

  Doprovodné aktivity:
  • Chcete-li, napište nám vaše zážitky z oslavy, tvorby panenek, komixu do Deníku cestovatelů.
  • Napište si o reálnou eTwiningovou panenku a prožijte s ní pár dní ve vaší škole.
  • Vezměte panenku do tříd nebo škol, kde eTwinning neznají a představte své projektové aktivity. Nezapomeňte vše dokumentovat a sdílet s námi vaše fotografie.

   

  Kontaktní osoba eTwinning: Ivana Brabcová i.brabcova@gmail.com  
  Kontaktní osoba Erasmus +:Pavlína Toporská pavlina.toporska@dzs.cz