English is fun

twinspace-logo

Projekt English is fun je naplánovaný na jeden školský rok pre dve krajiny Česko a Slovensko v anglickom jazyku. Budeme zážitkovou formou získavať slovnú zásobu a najbežnejšie používané frázy v anglickom jazyku, realizovať spoločné on line vyučovanie spoločných tém v tematických plánoch obidvoch partnerských škôl a tvoriť spoločné dokumenty.

Latest updates