Μαγευτικά παραμυθοταξίδια στην Ευρώπη!

Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν ευρωπαϊκά παραμύθι τα οποία θα επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές και στη συνέχεια θα το καταγράψουν, θα το μεταφράσουν, θα το εικονογραφήσουν και θα το επενδύσουν μουσικά. Κάτι αντίστοιχο θα κάνει και η τάξη του συνεργάτη μας η οποία θα παρουσιάσει ένα αντίστοιχο ευρωπαϊκό παραμύθι. Στο τέλος θα ανταλλάξουμε τις δραστηριότητές μας και θα παρουσιάσουμε η μία τάξη στην άλλη το δικό της παραμύθι και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κοινά σημεία και διαφορές.

Latest updates