ICT nás sbližuje

Procvičení vyhledávání a informací na internetu , tvorba prezentace ze získaných poznatků a fotografií, práce v programu Word, Malování a Powerpoint, seznámení s partnerským lázeňským městem.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user