Kto Ty jesteś?

twinspace-logo

Od małych ojczyzn do Ojczyzny. Tożsamość kulturowa i narodowa. Miejsce kraju w Europie i w świecie. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Komunikacja i współpraca

Latest updates