Kto Ty jesteś?

Od małych ojczyzn do Ojczyzny. Tożsamość kulturowa i narodowa. Miejsce kraju w Europie i w świecie. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Komunikacja i współpraca

Project Journal


  • Witajcie kochani !
    Zadanie na pierwszą połowę września to zamieszczenie na stronie Poznajmy się powitania :) Forma dowolna, do dzieła !


    powitanie.png

    - Posted by Katarzyna Ratkowska, 31.08.2017