Fantastické světy bez hranic

twinspace-logo

Česko-slovenský projekt zaměřený na čtenářskou gramotnost, tvůrčí práci s literárními texty, využití multimédií při prezentování informací o autorech a dílech i vlastních čtenářských zážitků; sdílení dojmů z četby, zkušeností; kontakt češtiny a slovenštiny. Práce s knihami světových a národních autorů fantasy literatury (Lewis, Paolini, Válková + slovenský autor dle výběru partnerské školy).

Latest updates