PIOSENKA INSPIRUJE

twinspace-logo

W projekcie piosenki będą odgrywały ważną rolę w zdobywaniu rozmaitych kompetencji i aktywności, nie tylko muzycznych, ale i matematycznych, przyrodniczych, społecznych, polonistycznych, plastycznych. Dzięki nim uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i wzbogacać swoją wiedzę o otaczającym świecie. Dzieci będą doskonalić wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin oraz poznają narzędzia TIK do wykonania zadań.

Latest updates