"Literkowo"

twinspace-logo

Projekt stworzony został dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę czytania i pisania. Jest zgodny z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego. Zakłada działania uczniów w wielu obszarach edukacyjnych. Uczniowie będą pracować w zespołach klasowych oraz międzyszkolnych wykonując zadania zaprojektowane przez nauczycieli oraz siebie. Poznają nowe narzędzia TIK.

Latest updates